THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก