THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “อาหารเป็นยา คชาพาเพลิน”

– คชาบำบัด/ชมช้างโขลง-ช้างงา/ชมฝีงวงศิลปินช้าง – หัตถบำบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย – อาหารเป็นยากับธาตุเจ้าเรือน – สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระนเรศวรมหาราช และ พระพิฆเนศวร – ที่พัก ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา และช้าง อัตราค่าบริการ 1 ท่าน ราคาท่านละ 5,000.- บาท 2 – 5 ท่าน ราคาท่านละ 4,000.- บาท 6 ท่าน ขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500.- บาท

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เม.ย. 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และ เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป. จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2567

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 โดยมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับช้างมากมาย อาทิ ฮ้องขวัญช้าง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้ว ตักบาตรร่วมกับช้าง ประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ฯลฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนไทยเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย เกิดความรักหวงแหนช้างและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลการจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง และรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทยในครั้งนี้ร่วมเลี้ยงอาหารบนสะโตกใหญ่ด้วย โดยมีช้างเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่… Continue reading สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป. จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2567

ส.คช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยจัดพิธีขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ.อ.ป. และ ม.แม่โจ้ จับมือลงนามMOUร่วมมือด้านวิชาการฯเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) กับ รักษาการแทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรตลอดจนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 67 รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) เดินทางมาตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบนโยบายจาก รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของสถาบันฯ ต่อไป

พิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567

วันที่ 15 ก.พ. 67 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ คุณงามความดี ความกล้าหาญ ผู้กอบกู้นครลำปางจากพม่า และสามารถสร้างบ้านแปงเมืองนครลำปางให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ส.คช. จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วยและช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริบาลช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส.อรสา แต้สัมฤทธิ์) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นภูพานเฮ พร้อมรดน้ำใส่ปุ๋ยจากมูลช้าง และทำความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง