THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลการประมูลขายทรัพย์สินหรือพัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงช้างสำหรับผูกเลี้ยงช้างตกมัน จำนวน 1 โรง

ยกเลิกประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ก่อสร้างโรงช้างสำหรับผูกเลี้ยงช้างตกมัน จำนวน 1 โรง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ก่อสร้างโรงช้างสำหรับผูกเลี้ยงช้างตกมัน จำนวน 1 โรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนบุ้งกี๋พร้อมติดตั้งรถขุดตีนตะขาบ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง