THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

บัตรเดียว เที่ยวทุกที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำบัตรเดียวเที่ยวทุกที่ ที่มอบส่วนลดมากมายให้กับผู้ที่ซื้อบัตรกับ 14 แหล่งท่องเที่ยวสุดฟิน จาก 3 หน่วยงานพันธมิตร ในราคาเพียง 199 บาท เท่านั้น!!!!
โดยบัตร 1 ใบ สามารถใช้ได้ 2 ท่านต่อวัน/สถานที่ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

❈ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ❈

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มอบสิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตร ดังนี้

• ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) และส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) (ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ)

• ส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ)

• ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ

2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้

• ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัค

• ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์

3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้

• ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต้นท์

• ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/ บ้านพัก


❈ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ❈

มอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดที่พัก 30% มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ (ป่าสนวัดจันทร์)
2. สวนป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3. สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
4. สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก
5.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง**

**ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย นอกจากส่วนลดที่พัก 30% ยังมีรายการส่วนลดเพิ่มเติม ดังนี้ :

       (1) ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)  
       (2) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง
       (3) ส่วนลด 30 %  สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ  (นั่งแหย่ง)
       (4) ส่วนลด 15 %  สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง
       (5) ส่วนลด 10 %  สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย


❈ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ❈

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

2. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

3. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

4. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

5. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

6. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)