THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำคอกรักษาช้าง ที่พักเฝ้าเวรยาม ที่อาบน้ำช้าง สำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำคอกรักษาช้าง ที่พักเฝ้าเวรยาม ที่อาบน้ำช้าง สำหรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ (2 รายการ) งบกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง