THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่สำหรับควบคุมช้าง จำนวน 1 โครงการ (2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง