THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลขึ้น ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรนมป่าไม้ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนบุ้งกี๋พร้อมติดตั้งรถขุดตีนตะขาบ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestra จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีให้ช้างฟัง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป.

วันที่ 2 พ.ย. 66 นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนักดนตรีจาก มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestra ที่เดินทางมาร่วมงาน มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566 โดยได้ร่วมกันบรรเลงดนตรีคลาสสิค (วงเล็ก) ให้ช้างในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับฟัง เพื่อเป็นการมอบความสุขและจรรโลงจิตใจให้กับช้างและบุคลากรของสถาบันฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ในเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ลานชมช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รวมถึงได้มีการไลฟ์ทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมรับชมและรับฟังอีกด้วย

มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566

เราเชื่อว่า ทุกคนมีดนตรีในหัวใจดนตรีทำให้หัวใจมีอิสระ ที่จะจินตนาการ ช้างก็เช่นกันชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่น สายลมหวิวๆ ก็เป็นดนตรียอดไผ่ที่ไหวเอนไปมาก็เป็นดนตรีเสียงนกร้องก็เป็นดนตรีเสียงน้ำไหลก็เป็นดนตรีทุกสิ่งเป็นดนตรีได้ทั้งสิ้น หากเรามีอารมณ์ซาบซึ้ง และจินตนาการซึ่งเขาอาจอยากบอกกับมนุษย์เช่นนั้น มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestraจึงจะได้นำคณะนักดนตรีมาร่วมงานมหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566มาบรรเลงดนตรีคลาสสิค (วงเล็ก) ให้ช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ได้รับฟังเพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับช้าง และคน เพื่อมอบพลังแห่งความสุข พลังบวกต่อกัน ดนตรีที่ไร้ขีดขั้น ดนตรีข้ามผ่านความแตกต่างทุกอย่าง ดนตรีคือ พลังแห่งชีวิตทั้งของมนุษย์และสัตว์โลกที่แสนฉลาดเช่น ช้าง นักท่องเที่ยวจะได้รับฟังความไพเราะของดนตรีคลาสสิคจาก วง Chiangmai Philharmonic Orchestraในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ลานชมช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้ารับชมกิจกรรมได้โดยชำระค่าเข้าชมกิจกรรมห้องเรียนของช้างในราคาปกติ รับชมและฟังทางไลฟ์สดได้ที่ FB : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation… Continue reading มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ

1) โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 2) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ)

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ) ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยการก่อสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นพุทธานุสสติให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป