THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566

เราเชื่อว่า ทุกคนมีดนตรีในหัวใจ
ดนตรีทำให้หัวใจมีอิสระ ที่จะจินตนาการ

ช้างก็เช่นกัน
ชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
เช่น สายลมหวิวๆ ก็เป็นดนตรี
ยอดไผ่ที่ไหวเอนไปมาก็เป็นดนตรี
เสียงนกร้องก็เป็นดนตรี
เสียงน้ำไหลก็เป็นดนตรี
ทุกสิ่งเป็นดนตรีได้ทั้งสิ้น หากเรามีอารมณ์ซาบซึ้ง และจินตนาการ
ซึ่งเขาอาจอยากบอกกับมนุษย์เช่นนั้น

มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestra
จึงจะได้นำคณะนักดนตรีมาร่วมงาน
มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566
มาบรรเลงดนตรีคลาสสิค (วงเล็ก) ให้ช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ได้รับฟังเพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับช้าง และคน เพื่อมอบพลัง
แห่งความสุข พลังบวกต่อกัน

ดนตรีที่ไร้ขีดขั้น ดนตรีข้ามผ่านความแตกต่างทุกอย่าง ดนตรีคือ พลังแห่งชีวิต
ทั้งของมนุษย์และสัตว์โลกที่แสนฉลาดเช่น ช้าง

นักท่องเที่ยวจะได้รับฟังความไพเราะของ
ดนตรีคลาสสิคจาก วง Chiangmai Philharmonic Orchestra
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ลานชมช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้ารับชมกิจกรรมได้โดยชำระค่าเข้าชมกิจกรรมห้องเรียนของช้างในราคาปกติ

รับชมและฟังทางไลฟ์สดได้ที่ FB : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 054 -829333