THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestra จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีให้ช้างฟัง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป.

วันที่ 2 พ.ย. 66 นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนักดนตรีจาก มูลนิธิวง Chiangmai Philharmonic Orchestra ที่เดินทางมาร่วมงาน มหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าและการท่องเที่ยวปี 2566 โดยได้ร่วมกันบรรเลงดนตรีคลาสสิค (วงเล็ก) ให้ช้างในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับฟัง เพื่อเป็นการมอบความสุขและจรรโลงจิตใจให้กับช้างและบุคลากรของสถาบันฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ในเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ลานชมช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รวมถึงได้มีการไลฟ์ทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมรับชมและรับฟังอีกด้วย