THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงช้างสำหรับผูกเลี้ยงช้างตกมัน จำนวน 1 โรง