THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องหั่นย่อยพืชอาหารช้าง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า3แรง2สาย จํานวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง