THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่อราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ในการนี้ ส.คช. ยังได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี