THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยจัดพิธีขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง