THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โปรแกรม ช.ช้าง พาเที่ยว 1 วัน / 2 วัน

ช. ช้าง พาเที่ยว 1 วัน ราคา 1,000 ฿

เวลากิจกรรม
09.00รับชมวีดิทัศน์ Elephant in Motion และนิทรรศการ “วิถีช้าง วิถีควาญ วิถีธรรมชาติ”
09.30กิจกรรมจิบชาชมช้าง / ถ่ายรูปกับช้าง
10.00ชมการสาธิตการทำจานจากใบไม้ สมุนไพรบำรุงกำลังช้าง ยาสมุนไพรในการรักษาอาการบวมน้ำ การผลิตกระดาษและกระถางจากมูลช้าง
10.45ชมกิจกรรมช้างอาบน้ำ
11.00ชมกิจกรรมห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)
11.30นั่งช้าง Bare Back (แบบหลังเปล่า)
12.00รับประทานอาหารกลางวัน (แบบ Lunch Box)
13.00เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างและลูกช้างที่เนิร์สเซอรี่
14.00ชมช้างโขลงปางบุญ / รับประทานอาหารว่าง
15.15เดินทางกลับอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ / จบโปรแกรม

*รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ช. ช้าง พาเที่ยว 2 วัน ราคา 1,900 ฿

  • วันที่ 1
เวลากิจกรรม
09.00รับชมวีดิทัศน์ Elephant in Motion และนิทรรศการ “วิถีช้าง วิถีควาญ วิถีธรรมชาติ”
09.30กิจกรรมจิบชาชมช้าง / ถ่ายรูปกับช้าง
10.00ชมการสาธิตการทำจานจากใบไม้ สมุนไพรบำรุงกำลังช้าง ยาสมุนไพรในการรักษาอาการบวมน้ำ การผลิตกระดาษและกระถางจากมูลช้าง
10.45นั่งช้าง Bare Back (แบบหลังเปล่า) / ถ่ายรูปกับช้าง
12.00รับประทานอาหารกลางวัน (แบบ Lunch Box)
13.15ชมกิจกรรรมช้างอาบน้ำ
13.30ชมกิจกรรมห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)


15.30Check in เข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่ 2

เวลากิจกรม
07.30ตักบาตรร่วมกับช้าง และป้อนอาหารช้าง
08.15ชมกลุ่มช้างงาออกกำลังกาย
09.00รับประทานอาหารเช้า
10.00เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างและลูกช้างที่เนิร์สเซอรี่
11.00เดินทางกลับอาคารที่พัก / Check out / จบโปรแกรม

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม